miljøfyrtårnsertifisering miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

I desember 2023 ble vi sertifisert Miljøfyrtårn. Med det lover vi å ha et bevisst fokus på bærekraft og miljø. 

Miljøfyrtårn er landets mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi er stolte av å være et sertifisert Miljøfyrtårn.


 

Bærekraftig forretningsmodell


Bærekraft ligger til bunn i vår forretningsmodell, og alle tjenestene vi tilbyr. Vi tenker bærekraft i alle ledd av virksomheten, og jobber stadig med å utvikle nye tjenester og konsept med fokus på dette. Etter at vi ble Miljøfyrtårn har vi forpliktet oss til å være en ledende talsperson for bærekraft og miljøansvarlighet mot våre kunder og samarbeidspartnere. Sertifiseringen har gitt oss konkrete verktøy som hjelper oss å kartlegge vår påvirkning.

 

Våre fokusområder i perioden 2023 – 2026


  • Økt fokus på påvirkning og kunnskapsdeling mot kunder og andre interessenter. Vi ønsker å motivere og engasjer virksomheter til å ta del i det grønne skiftet i vår rådgiving

  • Utarbeide årlig oversikt over egen påvirkning og utslipp av klimagasser

  • Årlig revidering av tiltak for å redusere egne utslipp

  • Kontinuerlig forbedring av opplæring i bruk av verktøy og maler i rådgiving gjennom et sertifiseringsløp

  • Bidra til å sette bærekraft og grønn samfunnsutvikling på agendaen i lokalsamfunnet

  • Delta på partnerarrangement med Klimapartnere Rogaland

  • Fokus på å redusere avfall, energibruk og transport i egen virksomhet

Sammen for miljøet


Vi prøver å være miljøbevisste i alle ledd – fra valg av leverandører til hvordan vi selv jobber med bærekraftsopplæring. I dag er det fleste av våre samarbeidspartnere miljøsertifiserte og/eller har en form for bærekraftsrapportering. Dette ønsker vi å fortsette med.

Vi oppfordrer alle til å tenke mer bærekraftig, og ta del i det grønne skiftet!