miljøfyrtårnsertifisering miljøfyrtårn

Bli kjent med oss!

Vi i Sparringspartneren heier på grønn omstilling hos alle små og mellomstore virksomheter.

Vi er lokalisert på Sand i Ryfylke, men jobber med virksomheter over hele Norge!

Odd Åge Aas

Daglig leder


973 33 372

odd.aage@sparringspartneren.no

Ragnhild S. Narmo

Prosjektleder


954 59 750

ragnhild@sparringspartneren.no

Elisabeth Steine

Prosjektleder


454 02 749

elisabeth@sparringspartneren.no

Vår historie