miljøfyrtårnsertifisering miljøfyrtårn

Våre tjenester


Miljøfyrtårnsertifisering


Vi hjelper små og mellomstore virksomheter over hele Norge med Miljøfyrtårn-sertifisering – og resertifisering.

Klimaregnskap


Et klimaregnskap er et nyttig verktøy, som brukes for å kartlegge utslipp forårsaket av de ulike aktivitetene i virksomheten. Klimaregnskapet kan brukes som dokumentasjon på egen klimapåvirkning.

HMS pakken


Vi tilbyr HMS pakken til virksomheter som trenger bistand og rådgiving for å tilfredsstille interkontrollforskriften.