miljøfyrtårnsertifisering miljøfyrtårn

Bli Miljøfyrtårn

Vi hjelper virksomheter over hele Norge med Miljøfyrtårnsertifisering og re-sertifisering

Inkludert i en MiljøfyrtårnsertifiseringSkreddersydd løp for din virksomhet

Digitale arbeidsmøter


Kartlegging av virksomheten

Hjelp til bruk av maler og verktøy

Bestilling av sertifisør 

Oppfølging etter sertifisering 

Individuell oppfølging fra en av våre Miljøfyrtårnkonsulenter


Gode grunner til å bli Miljøfyrtårn


  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar

  • Oppnå positiv miljøeffekt - Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid.

  • Skaff deg et konkurransefortrinn - Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.


  • Kutt kostnader - Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.


  • Miljøfyrtårn er anerkjent av EU på lik linje som EMAS og ISO14001